Szkolne logo programu.

#ZłoteSzkołyNBP

BEZPIECZNI W FINANSACH OSOBISTYCH

SZKOLNE LOGO PROGRAMU

Konkurs na szkolne logo programu „Bezpieczni w finansach osobistych” został przeprowadzony wśród uczniów klas siódmych i ósmych. Głównym celem konkursu było wprowadzenie uczniów w tak ważną tematykę jaką są finanse osobiste, ich zabezpieczenie oraz umiejętność dysponowania nimi. Na zapoznanie z tematyką oraz wykonanie logo przeznaczono po dwie jednostki lekcyjne  – lekcje plastyki i geografii.

Czytaj więcej...

Wielcy Polscy ekonomiści.

#ZłoteSzkołyNBP

WIELCY POLSCY EKONOMIŚCI

Realizując zadania projektowe chcąc, poszerzyć naszą wiedzę ekonomiczną,  nie zapomnieliśmy również o ludziach, którzy zajmowali się tą tematyką w Polsce. Aby przybliżyć uczniom sylwetki polskich ekonomistów, w klasach siódmych i ósmych, obejrzeliśmy film „ Wielcy Polscy Ekonomiści”.

Czytaj więcej...

Lekcja z ekonomią - Historia pieniądza.

#ZłoteSzkołyNBP

Lekcja z ekonomią - Historia pieniądza

W ramach lekcji historii uczniowie uczestniczyli w realizacji projektu #ZłoteSzkołyNBP. Podczas zajęć przedstawiona została historia pieniądza. Uczniowie razem z prowadzącym „wędrowali” przez dzieje ludzkości, poznając jego przemiany. W różnych rejonach świata pieniądz przybierał różną formę. W Polsce funkcję tę pełniły między innymi sól, zboże, skóry zwierząt i bursztyny.

Czytaj więcej...

Bitcoin na matematyce.

#ZłoteSzkołyNBP
BEZPIECZNI W FINANSACH OSOBISTYCH
BITCOIN NA MATEMATYCE

Kolejnym zadaniem, jakie sobie założyliśmy do wykonania w ramach projektu, było przeprowadzenie w klasach siódmych i ósmych  zajęć warsztatowych. Zajęcia te były powiązane z przeprowadzoną wcześniej lekcją dotyczącą kryptowaluty- Bitcoina.

Czytaj więcej...

Lokaty i kredyty.

#ZłoteSzkołyNBP
LEKCJA Z EKONOMIĄ
LOKATY I KREDYTY

Realizując zadania tegorocznej edycji  projektu Złote Szkoły NBP pod hasłem „BEZPIECZNI W FINANSACH OSOBISTYCH” uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły brali udział w lekcji poświęconej lokatom i kredytom bankowym.  W trakcie zajęć uczniowie odświeżyli sobie znaczenie pojęć takich jak „lokata, kredyt” i wskazali zasadnicze różnice między znaczeniami tych określeń. Zostali zapoznani przez nauczycieli z pojęciami ”procent prosty, procent składany”. Obejrzeli prezentację multimedialną związaną z tymi zagadnieniami.

Czytaj więcej...

Bezpieczni w finansach osobistych.

#ZłoteSzkołyNBP
 BEZPIECZNI W FINANSACH OSOBISTYCH

            W obecnym roku szkolnym przystąpiliśmy do II edycji programu popularyzującego wiedzę ekonomiczną wśród uczniów – Złote Szkoły NBP. Program jest skierowany do uczniów z klas siódmych i ósmych. Ma na celu przybliżenie młodzieży zagadnień ekonomicznych. W tym roku hasło programu to BEZPIECZNI W FINANSACH OSOBISTYCH. Bezpiecznie zarządzać finansami osobistymi to nauczyć się dbać o własne pieniądze tak, by ograniczać ryzyko ich utraty w różnych życiowych sytuacjach.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje