Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Tarnowcu
Dyrektor Szkoły Podstawowej: mgr Urszula Boratyn
Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej: mgr Ewa Żebracka

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2017/2018

L.P.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1.

mgr Barzyk Jacek

wychowanie fizyczne

2.

mgr Betlej Dorota

n- l wspomagający, asystent nauczyciela

3.

mgr Boratyn Urszula

fizyka, matematyka

4.

mgr Bracik Jacek

historia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie

5.

mgr Cichoń Anna

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

6.

mgr Cichoń Stanisław

informatyka, technika, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe

7.

mgr Drabik Janusz

wychowanie fizyczne

8.

mgr Dziedzic Renata

świetlica

9.

mgr Faber Anna

j. polski, zajęcia rewalidacyjne, n- l wspomagający, świetlica

10.

mgr ks. Fijałkiewicz Mariusz

religia

11.

mgr Filip Renata

j. polski

12.

mgr Forc Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna, koło szachowe, matematyka

13.

mgr Grasela Alicja

geografia, przyroda, plastyka, zajęcia artystyczne

14.

mgr Kapała Marta

edukacja wczesnoszkolna, muzyka

15.

mgr Kilarska Joanna

j. angielski

16.

mgr Koszyk Edyta

religia, świetlica

17.

mgr Kotulak Maria

historia. pedagog szkolny. biblioteka

18.

mgr Mazur Magdalena

przyroda, biologia, chemia, zajęcia rewalidacyjne

19.

mgr Michna Iwona

j. angielski

20.

mgr Nazgowicz Mariusz

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

21.

mgr Roś Izabela

j. niemiecki

22.

mgr Sanocka Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna

23.

mgr Stec Barbara

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, logopeda

24.

mgr Walaszczyk Anetta

j. polski, zajęcia rewalidacyjne

25.

mgr Walczak Joanna

matematyka

26.

mgr Żebracka Ewa

matematyka

 

Wychowawcy klas:

          w Szkole Podstawowej

mgr Anna Cichoń klasa 1a
mgr Mariusz Nazgowicz klasa 1b
mgr Barbara Stec klasa 2a
mgr Marta Kapała klasa 3a
mgr Katarzyna Sanocka klasa 3b
mgr Iwona Michna klasa 4a
mgr Anetta Walaszczyk klasa 4b
mgr Anna Faber klasa 5a
mgr Magdalena Mazur klasa 6a
mgr Joanna Walczak klasa 6b
mgr Katarzyna Forc klasa 7a
   

        w Gimnazjum

mgr Alicja Grasela klasa 2a
mgr Stanisław Cichoń klasa 3a
   

Dodatkowe informacje