Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Tarnowcu

Dyrektor Szkoły Podstawowej: mgr Urszula Boratyn
Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej: mgr Maria Kotulak

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2020/2021

.P.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1.

mgr Barzyk Jacek

wychowanie fizyczne

2.

mgr Betlej Dorota

n- l wspomagający, edukacja wczesnoszkolna

3.

mgr Boratyn Urszula

fizyka

4.

mgr Bracik Jacek

historia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie

5.

mgr Cichoń Anna

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

6.

mgr Cichoń Stanisław

informatyka, technika, zajęcia komputerowe

7.

mgr Drabik Janusz

wychowanie fizyczne

8.

 

 

9

mgr Dziedzic Renata

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

10.

mgr Faber Anna

j. polski, zajęcia rewalidacyjne, świetlica

11.

mgr Filip Renata

j. polski

12.

mgr Forc Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna, koło szachowe, matematyka

13.

mgr Grasela Alicja

geografia, przyroda, plastyka, świetlica

14.

mgr Kapała Marta

edukacja wczesnoszkolna, muzyka

15.

mgr Kilarska Joanna

j. angielski

16.

mgr Koszyk Edyta

religia, biblioteka

17.

mgr Kotulak Maria

 historia, pedagog szkolny

18

mgr Beata Maczuga- Brzyska

socjoterapeutka, rewalidacja

19.

mgr Mazur Magdalena

przyroda, biologia, chemia

20.

mgr Michna Iwona

j. angielski

21.

mgr Nazgowicz Mariusz

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

22.

mgr Roś Izabela

j. niemiecki, świetlica

23.

mgr Sanocka Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

24.

mgr Stec Barbara

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, logopeda

25

mgr  ks. Szurek Jerzy

religia

26.

mgr Walaszczyk Anetta

j. polski, zajęcia rewalidacyjne

27.

mgr Walczak Joanna

matematyka

28.

mgr Żebracka Ewa

matematyka

 

Wychowawcy klas:

 

WYCHOWAWCY KLAS W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

 

mgr Cichoń Anna

Klasa 1a

mgr Stec Barbara

Klasa 2a

mgr Nazgowicz Mariusz

Klasa 2b

mgr Kapała Marta

Klasa 3a

mgr Sanocka Katarzyna

Klasa 3b

mgr Jacek Bracick

Klasa 4a

mgr Ewa Żebracka

Klasa 4b

mgr Cichoń Stanisław

Klasa 5a

mgr Kilarska Joanna

Klasa 6a

mgr Filip Renata

Klasa 6b

mgr Michna Iwona

Klasa 7a

mgr Walaszczyk Anetta

Klasa 7b

mgr Faber Anna

Klasa 8a

 

Dodatkowe informacje