Realizujemy projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych ,,EDUKACJA GLOBALNA’’

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym do projektu edukacyjnego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych ,,Edukacja Globalna”. Realizacja VI już edycji potrwa trzy semestry i zakończy się w grudniu 2017 r. Jest ona skierowana do uczniów klas IV-VI szkoły  podstawowej i I-III gimnazjum. Elementy zabaw znajdą się również na lekcjach w klasach najmłodszych. Uczniowie  będą uczestniczyli w tematycznie zaplanowanych zajęciach, spotkaniach, oraz we wszelkich formach działań propagujących edukację globalną. Liczne atrakcje czekają nas w zaplanowanym na 14-20.XI.2016r. Tygodniu Edukacji Globalnej. Uczniowie będą  mieli okazję spotkać się z wolontariuszem, który w trakcie spotkania przedstawi ideę Wolontariatu, opowie o swojej pracy, zaprezentuje filmy, zdjęcia, tradycyjne stroje, a także przeprowadzi gry edukacyjne z uczniami.

W ramach projektu Edukacja Globalna, zostały już rozdzielone pierwsze zadania, a mianowicie  konkurs plastyczny skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej zarówno uczniów klas I-III jak i IV-VI. Tutaj można znaleźć wszystkie potrzebne informacje http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/Konkursy.

Czym jest edukacja globalna?  

Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna  przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć  globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

(żródło: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polska_pomoc/edukacja_globalna)

Logo CZR

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:

  •     zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
  •     poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa,
  •     ochronę praw człowieka,
  •     zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
  •     budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:

  •     tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk,
  •     przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,
  •     rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,
  •     kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw,
  •     ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

Mam nadzieję, że w naszej szkole projekt spotka się z akceptacją i dużym zainteresowaniem uczniów, do których jest on adresowany. Liczne wystawy, projekty i zabawy dla najmłodszych oraz świadomość edukacji globalnej wzbogacą naszą szkolną ofertę o kolejne nowe, atrakcyjne projekty, tym bardziej, że znaleźliśmy się w grupce kilku szkół w regionie, które realizują Projekt Edukacja Globalna.

Dodatkowe informacje