Zadania z 15 maja 2017

Zadania z 15 maja 2017

1. Wymień co najmniej 3 powiedzonka Steinhausa o matematyce.

2. Napisz 100 za pomocą 9 różnych cyfr na dwa sposoby. Możesz używać cyfr od 1 do bez możliwości ich powtarzania, możesz tworzyć liczby dwucyfrowe i ułamki, stosować poznane działania.

3. Koza i krowa zjadają razem wóz siana w ciągu 45  dni, krowa i owca – w ciągu 60 dni, zaś koza i owca- w ciągu 90 dni. W ciągu ilu dni zjedzą wóz siana krowa, koza i owca razem? Zapisz rozumowanie.

4. Z powodu choroby nauczycieli w dwóch klasach nie było lekcji. Dyrektor szkoły poprosił nauczyciela wf-u, aby podszedł z uczniami tych klas na wycieczkę. Ten zebrał uczniów i chciał ich ustawić parami, ale jeden z uczniów pozostał bez pary. To samo było, gdy chciał ich ustawić trójkami i czwórkami. Zawsze pozostawał jeden uczeń bez przydziału. Dopiero gdy nauczyciel ustawił uczniów piątkami, żaden z uczniów nie pozostał poza piątką. Ilu było uczniów w tych klasach razem, jeżeli w każdej z klas było więcej niż 20 uczniów?

Dodatkowe informacje