Wyniki po III etapie.

Wyniki po III etapie  (suma z I , II i III etapu)

  1. Mateusz Wyderka   22,75/24 pkt
  2. Szymon Smalarz  20,75/24 pkt
  3. Julia Lorenc  20,25/24 pkt
  4. Antoni Pac  6/24 pkt
  5.  Piotr  Potyrała 3,5 pkt/24pkt

 

Dodatkowe informacje