Rozwiązania z 15 kwietnia

Rozwiązania  z 15 kwietnia

Zad. 1.
Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa
 - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w  sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania.

Nagroda przyznawana jest corocznie, przemiennie w trzech zakresach działalności:

  • za najlepszą książkę popularnonaukową polskiego autora z dowolnej dziedziny wiedzy opublikowaną w Polsce w ciągu ostatnich lat
  • za wybitną indywidualną działalność organizacyjną w zakresie upowszechniania nauki,
  • za wybitne osiągnięcia w  upowszechnianiu nauki w prasie, radiutelewizji.

Laureaci, obok nagrody pieniężnej, otrzymują charakterystyczną statuetkę w kształcie czworościanu foremnego z wpisaną weń szyszką.

Dotychczasowi laureaci:

 

 zad 2.
Przykładowe rozwiązanie:

1x2=2
1-2+3=2
1*2*3-4=2
(1+2+3+4):5=2
(1+2)*3+4-5-6=2
1*2*3+4+5-6-7=2
1+2+3-4-5+6+7-8=2
(1+2+3-4-5+6+7+8):9=2

 zad.3
O godzinie 12.10 i 20 sekund czasu radiowego zegar Joli wskazywał godzinę 12.00. (Kiedy na zegarze radiowym była godzina 12.00 u Joli była godz. 11.50, ponieważ od godziny 7.00 do 12.00 upłynęło 5 godzin, a więc w tym czasie zegarek Joli opóźnił się o 5x2 minuty = 10 minut. Kiedy na zegarze Joli była godzina 12.00 na zegarze radiowym musiała być 12.10 plus czas opóźnienia zegarka Joli  w ciągu 10 minut. Z zadania wynika, że na 60 min zegara radiowego, zegarek Joli spóźnia się o 2 minuty. Podczas upływu 10 minut według zegara Joli, na zegarze radiowym musiało upłynąć 10 minut plus opóźnienie w tym czasie zegarka Joli, czyli dodatkowo: 2 minuty : 6 (bo 10 minut to 1/6 godziny) = 20 sekund

zad. 4.
Autobus, którym jeździ pan Jan, kursuje co 15 min, więc nawet gdyby pan Jan był na przystanku o 11 min wcześniej, mógłby nie zdążyć na wcześniejszy i byłby w pracy też 33 min od rzeczywistego czasu dotarcia na przystanek. Ponieważ dojechałby wówczas na 702, oznacza to, że na przystanku zjawił się o 629. Treść zadania sugeruje jednak, że 11 min wcześniej pan Jan wyszedłby dokładnie na poprzedni autobus, i wystarczało rozpatrzyć tę sytuację. Autobus, którym pojedzie pan Jan, przyjedzie 4 min po jego dotarciu na przystanek i do pracy dojedzie on 15 min po 702, czyli o 717. Ponieważ na przystanku zjawił się 33 min wcześniej, było to o 644.

Dodatkowe informacje