Zadania 15 kwietnia

Zadania 15 kwietnia 2017 r.

 1. W którym roku Hugo Steinhaus uzyskał tytuł doktora filozofii?

    Dlaczego wg Steinhausa ludzie uczą się matematyki?

    Za co przyznawana jest nagroda im Profesora Hugona Steinhausa. Wymień co  najmniej 8 laureatów tej nagrody.

 2. Między cyframi postaw znaki takich działań arytmetycznych  ( +, -, *,  : , możesz użyć nawiasów)  aby spełnione były równości:

a) 1 2=2

b) 1 2 3 =2

c) 1 2 3 4 =2

d) 1 2 3 4 5 =2

e) 1 2 3 4 5 6 =2

f)  1 2 3 4 5 6 7=2

g) 1 2 3 4 5 6 7 8 =2

h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =2

 3. Zegarek Joli spóźnia się co godzinę o 2 minuty. W pewnej chwili według czasu radiowego jest godzina 12.00. Kiedy zegarek Joli wskaże godzinę 12.00, jeżeli 5 godzin temu jej zegarek wskazywał dokładny czas? Opisz rozumowanie.

 4.  Pan Jan jeździ do pracy autobusem, który kursuje co 15 min i jest niezwykle punktualny. Doszedłszy na przystanek, pan Jan zorientował się, że w pracy będzie za 33 min, a gdyby wyszedł z domu o 11 min wcześniej, do pracy dotarłby dokładnie o 702. Która była wówczas godzina? Opisz rozumowanie.

 

Dodatkowe informacje