Zadania 2 kwietnia 2017 r.

Zadania  2 kwietnia 2017 r. 

  1. Steinhaus niejednokrotnie opowiadał o swoim największym odkryciu. Co (kogo) uważał za największe swoje odkrycie? Steinhaus otrzymał tytuł doktora honoris causa kilku uniwersytetów. Jakich?
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Doctor_honoris_causa

  2. Piotrek zapomniał trzycyfrowego kodu do swojej kłódki, pamięta jednak, że nie ma w nim cyfr powyżej 6 i że kolejne cyfry są coraz większe, a różnica między pierwszą a drugą jest taka sama jak między drugą a trzecią. Ile możliwych kodów będzie musiał sprawdzić w najgorszym wypadku?

  3.  Komputer zapisuje datę jako ciąg ośmiu cyfr - po dwie na dzień i miesiąc oraz cztery na rok - w ten sposób, że pierwszy lutego 2010 roku to dla komputera 01022010. Ten napis jest tzw. palindromem - nie ma znaczenia, czy czytać go od tyłu, czy od przodu. Ile dat w XXI wieku komputer zapisałby jako palindromy?

  4.  Dzieląc liczby 641 i 121 przez pewną liczbę, otrzymamy reszty z dzielenia równe odpowiednio 33 i 7. Znajdź liczbę, przez którą dzielono. Odpowiedź uzasadnij.

 

 

Dodatkowe informacje