Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 to:

2 listopada 2017 r.
2 stycznia 2018 r.
18-20 kwietnia 2018 r.
2 maja 2018 r.
4 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.

Zarządzenie dyrektora szkoły.

 

Dodatkowe informacje