Wywiadówki w roku szkolnym 2017/2018.

Harmonogram wywiadówek i spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2017/2018

 

Czwartki godz. 17:00 – 18:00

 

21.09. 2017 r. / czwartek / Zebranie z rodzicami

23.11. 2017r /czwartek /  Spotkanie z wychowawcą

14. 12. 2017r. /czwartek / Wywiadówka

25. 01. 2018r. /czwartek / Wywiadówka

22.03.2018r. /czwartek / Spotkanie z wychowawcą

24.05.2018r. /czwartek / Spotkanie z wychowawcą

 

Nauczyciel może, z ważnych przyczyn, zmienić termin zaplanowanego spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. W sytuacjach koniecznych można też zaplanować spotkanie z rodzicami w dodatkowym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem.

 

Dodatkowe informacje