Ślubowanie klasy pierwszej

W dniu 4 listopada 2011 roku w podniosłej i świątecznej atmosferze odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. W tak ważnym dla pierwszoklasistów dniu do budynku sali gimnastycznej przybyli rodzice, dzieci z oddziału zerowego z Przedszkola w Tarnowcu ze swoimi opiekunkami oraz uczniowie z klasy drugiej i trzeciej wraz z wychowawczyniami, aby być świadkami niezwykłego wydarzenia „Pasowania dzieci z klasy pierwszej na pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnowcu. Było bardzo uroczyście.

Scenariusz imprezy oraz dzieci do występu przygotował ich wychowawca Pan Mariusz Nazgowicz. Licznie zgromadzeni goście podziwiali dzieci ubrane w stroje wizytowe i charakterystyczne birety.

Czytaj więcej...

Dzień Edukacji Narodowej

13 X obchodziliśmy jak co roku uroczystość DEN. W tym szczególnym dla szkoły dniu nie zabrakło życzeń, uśmiechów, kwiatów, podziękowań i obietnic. Uczniowie dziękowali swoim pedagogom, którzy przyjmowali gratulacje i podziękowania za swoja pracę i codzienną szkolna krzątaninę. Cała szkolna społeczność uczestniczyła w uroczystej akademii przygotowanej z tej okazji; wierszem i piosenką uczniowie przypomnieli, że szkoła to zarówno nauczyciele i uczniowie, a wspólny trud opłaca się każdemu. Gościem szczególnym był z-ca wójta Gminy Tarnowiec Pan mgr Piotr Sikora, który złożył wszystkim pracownikom szkoły życzenia, a Pani dyrektor mgr Ewie Żebrackiej wręczył Nagrodę Wójta za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i pracę na rzecz szkoły.

Czytaj więcej...

Andrzejki 2011 w Szkole Podstawowej

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem zachowania tradycji i obrzędów ludowych. Z tego powodu jak co roku w naszej szkole 22.11.2011r odbyła się zabawa andrzejkowa dla uczniów klas I-VI. Zabawa odbywała się w dwóch turach. Najpierw po zajęciach lekcyjnych dzieci młodsze zebrały się na sali gimnastycznej, następnie od godziny 16.00 przy dźwiękach muzyki także wesoło bawili się uczniowie klas IV-VI. Były wróżby, lanie wosku i poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców. Ogromną radość sprawiły dzieciom zabawy z chustą, „kaczuszki”, „mam chusteczkę” oraz zabawa z przebieraniem.

Czytaj więcej...

Indywidualny program nauczania z matematyki

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych jest ważnym elementem pracy szkoły i nauczyciela. Proces ten powinien zacząć się możliwie jak najszybciej i być kontynuowany na dalszym etapie kształcenia. W każdej szkole są uczniowie chętni do pogłębiania swoich zainteresowań matematycznych oraz posiadający zdolności w tej dziedzinie. Dlatego należy rozwijać i poszukiwać takich talentów- czasem ukrytych.

Czytaj więcej...

Projekt Innowacyjny

W kwietniu 2011 trzydziestoosobowa grupa uczniów z naszej szkoły rozpoczęła pracę w projekcie realizowanym przez Gminę Gorlice/ Oświatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny/ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Czytaj więcej...

Konkurs Historyczny

18 listopada 2011 roku po raz kolejny rozegrany został szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Przystąpiło do niego 10 uczniów tarnowieckiego gimnazjum. Po 90 minutach zmagań z zadaniami, szkolna komisja konkursowa przystąpiła do oceny prac. Okazało się, że aż cztery osoby przekroczyły próg 70% upoważniający do awansu na szczebel rejonowy.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje