Pierwszy Dzień Wiosny w Gimnazjum

Pierwszy Dzień Wiosny od wieków uznawany jest za magiczny, przypisuje mu się niezwykłe właściwości. Towarzysząca mu równonoc - dzień trwa dokładnie tyle samo, co noc - jest symbolem końca mroźnej, okrutnej zimy, która ustępuje właśnie miejsca budzącej świat do życia wiośnie. Niesie to ze sobą nowe nadzieje - na rozwój, szczęście i powodzenie.

Czytaj więcej...

Młodzież zapobiega pożarom

php-fusion-themes W dniu 22 marca 2012 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu zostały przeprowadzone eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizowany od kilku lat turniej ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży szkolnej zagadnień związanych nie tylko z pożarnictwem, ale także ekologią czy ratownictwem.

Czytaj więcej...

Papież jakiego nie znacie….

Papież jakiego nie znacie….
pod tym jakże prostym, ale głęboko wymownym hasłem, odbyła się 26 marca w ZSP w Tarnowcu uroczysta inscenizacja słowno – muzyczno – multimedialna poświęcona pamięci niezwykłego Polaka Jana Pawła II. Ta podniosła uroczystość przybliżyła uczniom postać Karola Wojtyły, człowieka, który został papieżem i papieża, który pozostał człowiekiem. Jan Paweł II  - dla najbliższych Lolek lub Wujek, dla nas wielkie serce i głęboka miłość do drugiego człowieka. Do dzisiaj brzmią w uszach słowa wypowiadane podczas niezliczonych pielgrzymek, do dzisiaj żyją w naszych sercach ciepłe słowa Ojca Świętego, do dzisiaj smakują kremówki….

Czytaj więcej...

Projekt interdyscyplinarny „Zdrowe żywienie”

W ramach interdyscyplinarnego projektu „Zdrowe żywienie” pracowały dwa zespoły w składzie: Estera Rudnicka, Gabriela Gadzała, Weronika Gałuszka, Patrycja Ziemska, Karolina Lula, Justyna Chudy, Kinga Winiarska, Daria Chudy, Patrycja Adamik, Izabela Roman. Koordynatorami tego przedsięwzięcia były mgr Joanna Walczak i mgr Magdalena Mazur.

Czytaj więcej...

Spotkanie z rodzicami

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu informuje o planowanym spotkaniu z rodzicami w dniu 29 marca 2012 r. o godzinie 16.00.

Czytaj więcej...

Zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu ogłasza zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Czytaj więcej...

Projekt edukacyjny "Moja Gmina - Dzieje Parafii Tarnowiec"

23 lutego 2012r. zakończony został projekt edukacyjny realizowany przez: Sandrę Bożek, Annę Chudy, Justynę Pilczuk, Patrycję Budnik, Julię Wydrzyńską, Joannę Urbanik i Esterę Rudnicką. Prace prowadzone były pod opieką mgra Jacka Bracika. Grupa opracowała bardzo szczegółową historię parafii Tarnowiec oraz album, prezentację multimedialną i gazetkę obrazującą Parafię. Aby uatrakcyjnić swoje wystąpienie uczennice, dzięki uprzejmości ks. Kustosza, wypożyczyły i zaprezentowały „Inwentarz Parafii Tarnowiec”, pochodzący najprawdopodobniej z 1788 roku, sporządzony rękami ówczesnego proboszcza ks. Walentego Rawicz Karwowskiego.

Czytaj więcej...

Przedstawienie „Królewna Śnieżka”

Zajęcia teatralne mają ogromny wpływ na rozwój dziecka, sprzyjają doskonałej atmosferze   w zespole oraz wpływają na integrację grupy. Działalność teatralna rozwija wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie dziecka, a także piękną, poprawną mowę. Rozwija również pamięć wzrokowo – słuchową poprzez częste powtarzanie roli w czasie uczenia się na pamięć, potem łączy ją z koordynacją ruchową na scenie. Efektem jest doskonalenie komunikacji werbalnej  i pozawerbalnej.

Czytaj więcej...

Walentynki w Gimnazjum

14 lutego 2012 roku odbyły się w naszej szkole Walentynki. Z tej okazji młodzież z Gimnazjum przygotowała apel. Uczniowie klasy III a: Jan Chmura, Sebastian Kamiński, Daniel Pęcak i Bartłomiej Piotrowski zaprezentowali projekt gimnazjalny pt. „Miłość w świecie zwierząt”, natomiast uczniowie klasy I humorystyczną scenkę - „Walory Marysi”.

Czytaj więcej...

Uczniowie na lodowisku

27 stycznia 2012 roku w przeddzień ferii zimowych uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej  pojechali na lodowisko  MOSiR w Jaśle.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje