Rozstrzygniecie Konkursu Plastycznego „Bezpieczni w ruchu drogowym”

Foto24.05.2017 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród z IX Konkursu Plastycznego „Bezpieczni w ruchu drogowym”.

Spośród  nadesłanych 1394 prac z 36 szkół z 6 powiatów, bezkonkurencyjna okazała się nasza uczennica Weronika Wójcik z klasy III b gimnazjum. Doceniony kunszt i talent artystyczny pozwolił jej na zdobycie I miejsca w w/w konkursie.

Czytaj więcej...

Dzień Języków Obcych w Gimnazjum.

Foto23 maja odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Wydarzeniu towarzyszyły scenki anglojęzyczne oraz niemieckojęzyczne . Miały one na celu pokazać uczniom, że nauka języków obcych jest ważna w różnych aspektach naszego życia, zarówno w życiu towarzyskim, w celach turystycznych jak i przy staraniach o dobrą pracę. Uczniowie odgrywający scenki bardzo dobrze wczuli się w swoją rolę.  Jeden z uczniów przygotował prezentacje multimedialne na temat sportów uprawianych w Niemczech oraz w Stanach Zjednoczonych. Nie zabrakło również piosenki anglojęzycznej w wykonaniu uczennic klasy III.

Czytaj więcej...

Dzień Patrona Szkoły

Foto„Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi” –  te słowa wypowiedziane przez Tadeusza Kościuszkę towarzyszyły obchodom dnia patrona naszej szkoły, które odbyły się 16 maja 2017 roku. Ten dzień był zwieńczeniem konkursów, a wprowadzenia dokonali uczniowie klasy IV, którzy pod opieką wychowawcy, przygotowali i poprowadzili część artystyczną. Na zakończenie apelu pani dyrektor Urszula Boratyn wręczyła nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Czytaj więcej...

Sukces uczniów w XV Gminnym Konkursie „Poezji Marii Konopnickiej w słowach i obrazach”.

Foto17 maja 2017r. odbył się już po raz piętnasty Gminny Konkurs Recytatorski i Plastyczny „Poezja Marii Konopnickiej w słowach i obrazach” zorganizowany przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Gliniku Polskim. Jak co roku nasi uczniowie uzyskali wysokie miejsca zarówno w konkurencji recytatorskiej jak i plastycznej.

W konkursie recytatorskim w kategorii klas I-III - zdobywcą III miejsca został Szymon Radoń – uczeń klasy IIb, natomiast wyróżnienie otrzymał: Jakub Żebracki- również uczeń klasy IIb, natomiast w konkursie plastycznym wysokie II miejsce uzyskała Emilia Kwiek - uczennica klasy IIa.

Czytaj więcej...

IX Powiatowy Konkurs Humanistyczny „Młodości dodaj mi skrzydeł”.

Foto            8 maja 2017 r. uczniowie klasy IIIa – Liwia Gałuszka oraz Michał Mazur wzięli udział w IX Powiatowym Konkursie Humanistycznym pod hasłem „Młodości dodaj mi skrzydeł”. Konkurs ten corocznie organizowany jest przez Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle dla uczniów klas III gimnazjum pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jasła.

Czytaj więcej...

I Powiatowy Konkurs „Matematyka bankiem praktycznej wiedzy” rozstrzygnięty.

FotoW poniedziałek 24 kwietnia br. w ZSP w Tarnowcu odbył się pierwszy etap Powiatowego Konkursu „Matematyka bankiem praktycznej wiedzy”, w którym uczniowie rozwiązywali zadania matematyczno-bankowe. Konkurs został przeprowadzony we współpracy z dyrektorem tarnowieckiego oddziału Banku Spółdzielczego w Bieczu panem mgr Piotrem Wietechą. W piątek 12 maja  br., odbyła się w naszej szkole uroczystość ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród. Patronat nad konkursem objęli:

  • Senator Rzeczypospolitej Polskiej pani Alicja Zając,
  • Radna Sejmiku Podkarpackiego, prodziekan Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle , pani Joanna Bril,
  • Starosta Powiatu Jasielskiego pan Adam Pawluś,
  • Wójt Gminy Tarnowiec pan Jan Czubik,
  • Dyrektor tarnowieckiego oddziału Banku Spółdzielczego w Bieczu pan Piotr Wietecha.

Koordynatorami konkursu byli pani Katarzyna Forc – nauczyciel matematyki, pan Mariusz Nazgowicz i pani Barbara Stec – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czytaj więcej...

Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej.

 Foto11 maja reprezentacja klas I–III uczestniczyła w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej „Europa naszą dużą ojczyzną” oraz w Konkursie Plastycznym „Europejska bajka”, organizowanych przez NSP w Roztokach. Celem konkursów było rozpowszechnianie wiedzy o krajach Unii Europejskiej i rozbudzanie zainteresowań uczniów w zakresie poznawania kultury i języków europejskich.

Nasi uczniowie odnieśli wspaniały sukces i powrócili z zaprzyjaźnionej szkoły z dyplomami i wspaniałymi nagrodami, a także z poczuciem doskonale spełnionego obowiązku.

Czytaj więcej...

Reprezentacja szkoły na 40. Ogólnopolskim Turnieju BRD - Finał Powiatowy w Jaśle.

 FotoJak co roku reprezentacja ZSP w Tarnowcu uczestniczyła w 40. Ogólnopolskim Turnieju BRD - Finał Powiatowy w Jaśle.

10 maja 2017 r. na obiektach Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle spotkały się drużyny wyłonione w drodze wcześniejszych eliminacji zorganizowanych na poziomie poszczególnych gmin powiatu jasielskiego.

Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz krzewienie idei uczciwego współzawodnictwa .

W poszczególnych kategoriach tj. szkół podstawowych i gimnazjalnych udział wzięły wszystkie reprezentacje gminne.

Czytaj więcej...

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Foto            W czwartek – 4 maja 2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, poświęcona 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Celem apelu było kształtowanie wśród uczniów poczucia przynależności narodowej.

            Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą zasadniczą. Wprowadzała ona zmiany zgodne z ideami oświecenia. Rocznicę uchwalenia konstytucji polscy patrioci obchodzili uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym wielkim świętem państwowym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego.

Czytaj więcej...

„Jan Paweł II – przyjaciel młodych”.

 FotoJak co roku w kwietniu w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle odbył się konkurs ku czci najwybitniejszego z Polaków pt.: „Jan Paweł II – przyjaciel młodych”.
Konkurs odbył się w trzech kategoriach: recytatorskiej, wokalnej i plastycznej.

Nasza szkołę reprezentowali:
w kategorii recytatorskiej – Liwia Gałuszka i Michał Mazur,
w kategorii wokalnej – Natalia Maciejczyk i Natalia Dziura,
w kategorii plastycznej – Kacper ranowski i Weronika Wójcik.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje