22 marca – Światowy Dzień Wody.

     Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Oznacza to nie tylko banalne kłopoty w życiu codziennym (takie jak utrudnienia w kąpieli czy spłukiwaniu toalety), których w naszej części Ziemi możemy doświadczyć w trakcie awarii czy remontu wodociągów.

Jak bardzo jesteśmy związani z wodą przedstawiamy w Padlecie, który został przygotowany w ramach przynależności do Klubu Młodych UNICEF z okazji obchodów Światowego Dnia Wody aby przybliżyć ten temat. Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej pracy.

LINK
NIEZWYKŁA ZWYKŁA WODA (padlet.com)

Samorząd Uczniowski

Dodatkowe informacje