Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - Uwaga - Konkurs!

  • Drukuj

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. U podstaw obchodów są tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce w Bangladeszu w 1952 r. – zginęło wtedy pięciu studentów uniwersytetu w Dhace, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Święto obchodzone 21 lutego, zostało ustanowione przez UNESCO
17 listopada 1999 roku.

Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem. Od 1950 r. zanikło 250 języków.

Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Obchody święta zwracają uwagę na potrzebę troski o język ojczysty, jego promocję, ochronę różnorodności językowej jako źródła dziedzictwa kulturowego. Podstawowym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

W tym roku proponuję Wam udział zdalny w zabawach i kreatywnych formach promowania języka polskiego jako naszego bogactwa narodowego. Język ojczysty jest wszak wartością bezcenną, dumą i chlubą narodową. Propozycje zabaw będą dostępne w późniejszym terminie na stronie internetowej lub bezpośrednio w linku w aplikacji Teams.

Wszystkich chętnych uczniów z kl. IV- VIII zapraszam do wzięcia udziału w organizowanych  zabawach, ale przede wszystkim do udziału w zdalnym konkursie wiedzy pt.

Co ja wiem o języku polskim?”

Konkurs /test online/ odbędzie się poprzez aplikację Teams  22 lutego tj. poniedziałek o godz. 12.00.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać zgłoszenie do p. A. Walaszczyk do dnia 15 lutego

Zakres wiedzy do konkursu obejmuje znajomość:

  1. Zasad ortograficznych.
  2. Przysłów i powiedzeń.
  3. Frazeologizmów.
  4. Gramatyki języka polskiego – fleksja i składnia.

Za udział i miejsce w konkursie przewidziano punkty dodatnie z zachowania oraz ocenę cząstkową z języka polskiego. Serdecznie zapraszam.

Organizator konkursu A. Walaszczyk