„Razem na Święta” 2020.

FotoCelem inicjatywy było zachęcanie uczniów do niesienia pomocy innym zwłaszcza w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. Jednocześnie zależało nam na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.

Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta” były prowadzone z zachowaniem dystansu społecznego oraz zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.  

Do akcji włączyło się wielu uczniów naszej szkoły, którzy podczas nauki zdalnej wykonali kartki bożonarodzeniowe, dla osób samotnych, starszych z najbliższej okolicy czy sąsiedztwa.

Cieszymy się, że tak wielu uczniów okazało dobre serce i wole pomocy samotnym i potrzebującym. Jesteśmy przekonani że wsparcie, jakie otrzymali od naszych uczniów, będzie najlepszym sygnałem, że nie są sami i zawsze jest ktoś o nich pamięta.

Opiekunowie SK PCK wraz z Pedagogiem szkolnym

 

Dodatkowe informacje