Projekt ,,TO (działa) MY!”

W roku szkolnym 2020/21 Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Tarnowcu podjął się realizacji projektu edukacyjno – społecznego „TO(działa)MY!”. Założeniem akcji jest zaktywizowanie dzieci i  młodzieży i zachęcenie ich do podjęcia społecznych wyzwań, aby pokazać, jak wspaniałym doświadczeniem może być praca zespołowa i jakie pożyteczne efekty może przynieść.

Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” jest innowacyjną propozycją skierowaną do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę podejmowania inicjatyw, które mają na celu inspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące.

Cele projektu

 • kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,
 • zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższego otoczenia,
 • budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, zdrowiem i edukacją,
 • wsparcie placówek w postaci przekazania darowizn na realizację wybranego projektu.

 

W ramach projektu „To(działa)MY!” młodzi ludzie, pod okiem nauczyciela-koordynatora przygotowują projekty społeczne w wybranym obszarze tematycznym. Proponowane tematy są szerokie i dają duże możliwości do działania. Są to: ekologia, zdrowie i sport oraz edukacja i rozrywka. Uczniowie opracują i zrealizują swój projekt, który będzie służyć środowisku szkolnemu, bądź szerzej – lokalnemu.

My wybraliśmy obszar ,,Zdrowie i sport” w ramach, którego zaproponujemy uczniom działania promujące zdrowy styl życia poprzez odpowiednie odżywianie i uprawianie sportów.

Do podjęcia tej kategorii działań zmobilizowały nas wyniki badań prowadzonych na całym świecie, z których wynika, że na to, jak się czujemy i jakim zdrowiem się cieszymy (bądź nie),wpływa silnie nasz sposób odżywiania. Niewłaściwe nawyki żywieniowe mogą być przyczyną wielu chorób. Z tych samym analiz badań HBSC płyną niepokojące wnioski, iż tylko 1/3 młodzieży spożywa zalecaną dzienną porcję warzyw i owoców. Z kolei zbyt często sięga po słodycze i napoje słodzone (40% młodzieży). Zła dieta, w połączeniu z brakiem aktywności fizycznej, powoduje u nastolatków problemy z masą ciała. Coraz więcej dzieci cierpi z powodu otyłości. Jednocześnie pojawiająca się moda na odchudzanie, zwłaszcza wśród dojrzewających dziewcząt, kończy się zaburzeniami odżywiania. To bardzo niebezpieczne zjawiska, które mogą mieć katastrofalne skutki dla zdrowia młodych osób.

Ruch, aktywność fizyczna, odpowiednia dieta i higieniczny tryb życia to tylko niektóre z czynników, mających bezpośredni wpływ na nasz organizm. Okazuje się, że w wyniku niewłaściwego trybu życia, wynikającego bardzo często z niewiedzy, coraz więcej uczniów boryka się z problemami zdrowotnymi. Schorzenia kręgosłupa, wady postawy, niewłaściwa masa ciała (niedowaga i otyłość), problemy z krążeniem czy cukrzyca są chorobami, którym można skutecznie przeciwdziałać. Podstawą jest właściwa edukacja i promocja zachowań prozdrowotnych. Dzieci są nieświadome długofalowych konsekwencji, jakie niosą za sobą złe nawyki żywieniowe czy brak uprawiania sportu. Dlatego bardzo istotne jest przekazywanie uczniom wiedzy w tym zakresie od najwcześniejszych lat szkolnych.

W związku z realizowanym projektem uczniom najmłodszym, czyli klasom I – III zaproponujemy:

 1.  Obejrzenie krótkiego filmu edukacyjnego promującego zdrowe odżywianie i obrazującego jego wpływ na prawidłowy rozwój.
 2.   Rozwiązanie quizu traktującego o tym co zdrowe, a czego powinniśmy unikać.
 3.  Zaplanowanie i przygotowanie przez dzieci zdrowej przekąski dla siebie lub swojej rodziny, a następnie sfotografowanie jej i przesłanie zdjęć koordynatorowi projektu.  Konkurs na nazwę książki kucharskiej.

Klasom VI – VIII proponujemy:

 1.  Konkurs na nazwę książki kucharskiej.
 2.  Przepisy dań/ śniadania/ II śniadania/obiady/ kolacji/ przekąsek
 • Zdjęcie potrawy/ uczeń z potrawą/ rodzina z potrawą lub może krótki filmik instruktażowy?
 1.  Tworzenie książki w formie multimedialnej.
 2.  Gromadzenie przykładów aktywności sportowych, które umożliwią spalenie kalorii pobranych z posiłkiem.

Drugim, wybranym przez nas obszarem jest Edukacja. Tu zaproponujemy starszym uczniom z klas VI – VIII projekt pod nazwą „Procentowy zawrót głowy”, który będzie realizowany w II półroczu obecnego roku szkolnego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej nauki i zabawy.

Samorząd Uczniowski

 

Dodatkowe informacje