Święto Patrona Szkoły.

Święto Patrona Szkoły
Akcja „Tadeusz Kościuszko nas uczy…”

Dochowując tradycji naszej Szkoły -pomimo nauczania zdalnego- i w tym roku szkolnym postanowiliśmy przeżyć Dzień Patrona Szkoły ku czci Tadeusza Kościuszki.

Uczniom klas IV- VIII została zaproponowana – przez p. Annę Faber i p. Edytę Koszyk- Akcja „Tadeusz Kościuszko nas uczy…” w dwóch wymiarach:

I – konkurs plastyczny polegający na zilustrowaniu Hymnu naszej Szkoły;
II – odśpiewanie Hymnu w rzeczywistości nauczania zdalnego.

Chętni uczniowie wykonali prace plastyczne wybraną przez siebie techniką, przedstawiając za pomocą obrazu Hymn naszej Szkoły. Prace zostały ocenione online przez jury w składzie: p. Urszula Boratyn, p. Maria Kotulak, p. Bartłomiej Smyka, p. Alicja Grasela, p. Anna Faber i p. Edyta Koszyk. Jury oceniając prace brało pod uwagę nie tylko wartość artystyczną, pomysłowość, ale nade wszystko spójność przekazu wyrażonego w pracy z tematem konkursu. I oto wyniki konkursu:

I miejsce – Małgorzata Dłuska -kl. VIb
                - Jakub Żebracki – kl. Vb
II miejsce – Małgorzata Gadzała – kl. VII
III miejsce – Emilia Rozpara – kl. IV
Wyróżnienie zdobyli: Dawid Utylski i Wiktoria Śmietana.

Laureaci konkursu otrzymali punkty dodatnie z zachowania i oceny z plastyki, a dyplomy i nagrody rzeczowe odbiorą w ostatnim tygodniu nauki szkolnej.

Akcję wsparł oczywiście Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, który ufundował dyplomy i nagrody rzeczowe.

II wymiar Akcji został przeprowadzony pod kierunkiem p. Marty Kapały, która zebrała grupę uczniów, rozśpiewała i nagrała efekt zdolności muzycznych tych uczniów. Niestety grupa mogła liczyć tylko 12 uczniów, zgodnie z Procedurami pobytu i prowadzenia zajęć w SP Tarnowiec w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Grupę śpiewającą stanowili: Viktoria Pawłowska, Natalia Kiszka, Gabriela Lepucka, Patrycja Wojdyła, Gabriela Klekot, Patrycja Klekot, Andrzej Jarecki, Anna Łuszcz, Małgorzata Dłuska, Amelia Bielańska, Julia Pawłowska, Szymon Szczygliński.

Uczniowie zaśpiewali z całego serca:
      Wśród zielonych pagórków Beskidu,
      Gdzie bieleje wieżyca kościoła,
      Leży wieś najpiękniejsza w świecie,
      W sercu wioski zaś – nasza szkoła.
            Ref. Tu uczniowie biegną z radością,
                    by się uczyć, bawić i wzruszać.
                    Duch patrona czuwa nad nami,
                    Generała, bohatera – Tadeusza.

Niechaj  myśl przewodnia naszego Hymnu, iż „… Tadeusz Kościuszko nas uczy, czym jest honor, uczciwość i praca. Jak nadzieją, miłością i wiarą swoje życie stale wzbogacać” pobudza do refleksji, a przede wszystkim do działania każdego dnia… pomimo wszystko… pomimo epidemii…

Jak pięknie zaśpiewali sami możecie posłuchać klikając w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=5N6y_-DJwSE&feature=youtu.be

Dodatkowe informacje