Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych edukacja wczesnoszkolna

Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

  • Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

 

            Czytaj dalej - Cały tekst.

 

Dodatkowe informacje