Konkurs

TADEUSZ KOŚCIUSZKO NAS UCZY…”

KONKURS DO KLAS IV-VIII

 Zapraszamy do udziału w szkolnej akcji „Tadeusz Kościuszko nas uczy..” , która pozwoli nam przeżyć Święto Szkoły ku czci Patrona -Tadeusza Kościuszki. Akcja przeprowadzona zostanie w dwóch wymiarach:

  1. I.       Konkurs plastyczny polegający na zilustrowaniu Hymnu naszej Szkoły,
  2. II.     Odśpiewaniu Hymnu w rzeczywistości nauki zdalnej.

I. KONKURS

Cele konkursu:

    - rozwijanie zdolności twórczych,   

    - kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,

    - popularyzowanie różnorodnych form plastycznych,

    - zaktywizowanie środowiska szkolnego.

Warunki udziału:

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. Do konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane indywidualnie: na rysunek, plakat  w dwóch kategoriach wiekowych:

a) kat. I – klasy IV-V 

b) kat. II- klasy VI-VIII.

3. Każdy uczestnik ma prawo nadesłać maksymalnie 1 pracę konkursową.

4. Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3. Prace zgłaszane do konkursu mogą być również przygotowane przy użyciu programów komputerowych. Można łączyć poszczególne techniki w jednej.

5. Konkurs rozpoczyna się 15 maja 2020 r. i potrwa do 02 czerwca 2020 r.   Zdjęcia  prac w terminie do 02.06. należy przesłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

a)      wartość artystyczna pracy,

b)     spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu,

c)      oryginalność podejścia do tematu,

d)     wartość techniczną pracy.

9. Nagrody:

-  laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe,

- wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i dodatnie punkty z zachowania oraz oceny z plastyki,

- uczniowie śpiewający Hymn otrzymają punkty dodatnie z zachowania i oceny z muzyki.

10. Zdjęcia prac uczniów będą eksponowane na Stronie Szkoły.

II. ODŚPIEWANIE HYMNU

Śpiewanie Hymnu w  rzeczywistości zdalnej odbędzie się wg wskazówek pani Marty Kapały, która skieruje do uczniów wskazówki przez wiadomość na e-dzienniku.

ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W AKCJI!

Dodatkowe informacje