Komunikat

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałą sytuacja rozprzestrzeniania się koronowirusa w kraju, obostrzeniami wynikającymi z oceny stanu bezpieczeństwa oraz zagrożeniem epidemiologicznym, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Wójt Gminy Tarnowiec zwraca się do rodziców, za moim pośrednictwem, o zwrócenie szczególnej uwagi, na fakt pozostawania dzieci w domach na czas zawieszenia w szkołach działalności dydaktyczno-wychowawczej. Odwołanie zajęć w szkołach do 25 marca, nie ma charakteru ferii, przez co uczniowie w zaistniałej sytuacji powinni przebywać w domach, unikać większych skupisk ludności, typu centra i galerie handlowe, restauracje itp. ze względów profilaktycznych i bezpieczeństwa.

Proszę o poważne i odpowiedzialne potraktowanie sprawy.

 Urszula Boratyn          
Dyrektor SP w Tarnowcu      

 

Dodatkowe informacje