Zawieszenie zajęć.

Szanowni Państwo

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12.03.2020r. do 25.03.2020r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie w Szkole nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
W dniach 12 – 13.03.2020r. Szkoła będzie prowadziła działalność opiekuńczą, tzn. będzie funkcjonować świetlica szkolna dla tych uczniów klas młodszych, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.
Od poniedziałku, 16 marca br. Szkoła nie prowadzi żadnej działalności.


Urszula Boratyn
Dyrektor SP w Tarnowcu

Zawieszenie zajęć MEN

 

Dodatkowe informacje