Ferie z szachami.

Foto         Podczas tegorocznych ferii zimowych odbyło się kilka turniejów szachowych, w których brali udział uczniowie naszej szkoły i w pierwszym semestrze chętnie uczestniczyli w zajęciach koła szachowego.
         Pierwszy feryjny turniej szachowy odbył się w Jedliczu, w którym udział wzięli Bartłomiej Michna i Ksawery Forc. W zawodach wzięło udział 25 osób, w tym dzieci młodzież i dorośli. Turniej rozgrywany był systemem Szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry po 3 minuty + 2 sekundy dla każdego zawodnika. Bartłomiej Michna zwyciężył w Turnieju Szachów Błyskawicznych a Ksawery Forc zając III miejsce na podium.

       Kolejny feryjny turniej szachowy odbył się w MDK w Jaśle, w którym udział wzięli Ksawery Forc i Oliwier Szal. W zawodach wzięło udział 25 osób. Turniej także rozegrany był systemem Szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry 15 minut na zawodnika. Ksawery Forc zwyciężył w Turnieju Szachowym. Natomiast Oliwier w swojej grupie wiekowej także zdobył  I miejsce a w całym turnieju V. 

       W drugim tygodniu ferii także Ksawery i Bartek wzięli udział w Mistrzostwach Beskidu Niskiego w szachach szybkich. Bartłomiej Michna został wicemistrzem Beskidu Niskiego, kończąc cały turniej na 2 miejscu. Natomiast Ksawery zajął 8 miejsce w całym turnieju a w swojej grupie wiekowej 6.

       Podczas ferii Ksawery brał udział w rozgrywkach turniejowych prowadzonych przez UKS Cebulka Warzyce. Po 4 partiach Ksawery uklasyfikował się na III miejscu.

Na zakończenie ferii chłopcy więźli udział w rozgrywkach szachowych we Frysztaku. Ksawery zdobył tam 10 miesiące a Bartek 12.

 

Życzymy dalszych sukcesów w rozgrywkach szachowych.

 

Opiekun koła szachowego.

 

Dodatkowe informacje