Pokaz pierwszej pomocy przed medycznej.

Foto W dniu 03.06.2019 roku Szkolne Koło PCK przy ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym zorganizowało spotkanie z przedstawicielami Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

W spotkaniu uczestniczyli  uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas I-III zaproszeni goście przeprowadzili pokaz pierwszej pomocy przed medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy podczas omdleń oraz krwotoku z nosa, jak również przypomniano i utrwalono numery alarmowe oraz zaprezentowano jak prawidło wezwać pomoc i jak rozmawiać z dyspozytorem.

Natomiast uczniowie klas IV- VI mieli okazję zapoznania się z tajnikami zdrowego odżywiania , jak również mogli poznać najnowsze założenia piramidy żywieniowej. Uczniowie uzyskali wiedzę na temat właściwych nawyków żywieniowych, produktów, które są najbardziej wartościowe dla  zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka oraz tych, których najlepiej unikać.

Spotkanie było dla naszych dzieci bardzo atrakcyjne. Uczniowie chętnie wzięli w nich udział. Szybko uczyli się czynności niezbędnych do ratowania życia, świetnie radzili sobie z praktyczną nauką udzielania pierwszej pomocy. Pozytywnym efektem podjętych przez nas działań jest to, że już od najmłodszych lat dzieci oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią prawidłowo wezwać pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki powyższym zajęciom uczymy ich odpowiedzialności za siebie i innych.

 

Dodatkowe informacje