Wycieczka do Auschwitz – Birkenau.

Foto„To się jednak wydarzyło, a zatem znowu może się wydarzyć – oto sedno tego co mamy do powiedzenia”.

Primo Levi

          24 maja 2019 roku młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w wyjeździe do Auschwitz – Birkenau byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Nazwy Auschwitz i Birkenau są niemieckimi odpowiednikami polskich nazw Oświęcim i Brzezinka, stosowanymi po agresji Niemiec na Polskę w 1939 r. i aneksji tych ziem przez III Rzeszę.

Wówczas Oświęcim znalazł się administracyjnie w Niemczech. W 1940 r. na tych terenach władze niemieckie utworzyły obóz przeznaczony początkowo do osadzania więźniów politycznych i opozycji, głównie Polaków. Rozbudowywany był potem stopniowo w główne miejsce masowej eksterminacji około miliona Żydów z całej Europy, a także wielu Polaków, Romów, jeńców radzieckich oraz ofiar innych narodowości.

 

Dodatkowe informacje