X Powiatowy Turniej Wiedzy "1 z 12".

Foto25.04.2019 r. w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle - Technikum nr 4 i IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle odbył się X Powiatowy Turniej Wiedzy " 1 z 12 " - turniej interdyscyplinarny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu i z poza powiatu jasielskiego.
Warunkiem uczestnictwa w turnieju było osiąganie przez ucznia dobrych i bardzo dobrych wyników w nauce - a więc "najlepsi z najlepszych ".

Do turnieju  przystąpiło 60 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Przed nimi były dwa etapy konkursu:
- pierwszy - trwający 30 minut test z wiedzy międzyprzedmiotowej.
Po ocenie testów Jury wyłoniło 12 najlepszych uczniów, którzy wykazując się rozległą wiedzą zdobyli największą ilość punktów.
- drugi - składał się z pięciu rund, w których 12 uczestników udzielało ustnych odpowiedzi na wylosowane pytania z puli finałowej - pytania, które dotyczyły nie tylko wiedzy zdobywanej na lekcjach ale również tej, którą młody człowiek poszukuje sam, rozwijając własną ciekawość i zainteresowania.

Wielkim kunsztem wiedzy interdyscyplinarnej wykazał się uczeń naszej szkoły Kacper Ginalski z kl. III Gimnazjum,  zdobywając II miejsce i otrzymując tytuł Finalisty Turnieju.
Oprócz pamiątkowego dyplomu i upominku ufundowanego przez organizatora Kacper uzyskał dodatkowe punkty przy naborze do szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Dodatkowe informacje