Ankieta Urzędu Gminy Tarnowiec.

Urząd Gminy Tarnowiec zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety na temat zorganizowania na  terenie gminy żłobka. Osoby zainteresowane prosimy o pobranie, wydrukowanie i wypełnienie ankiety. 
Wypełnione ankiety można pozostawić  w sekretariacie szkoły lub przekazać wychowawcom klas.

Dziękujemy.

Ankieta

 

Dodatkowe informacje