Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” rozstrzygnięty.

FotoDnia 28 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej w Tarnowcu odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”. Organizatorem konkursu była mgr Renata Filip. W konkursie brali udział uczniowie klas IV – VIII oraz III gimnazjum. Do zmagań ortograficznych przystąpili uczniowie ze szkół w: Czeluśnicy, Gliniku Polskim, Roztokach i Tarnowcu. Każda szkoła wytypowała po dwóch uczestników w dwóch kategoriach: klasy IV – VI oraz VII – VIII i III gimnazjum.

Celem konkursu było:

  • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych uczniów,
  • popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  • integracja uczniów,
  • propagowanie kultury języka polskiego,
  • wdrażanie do zdrowej rywalizacji,
  • dbanie o systematyczną pracę nad poprawnością ortograficzną.

Zadania konkursowe składały się z dwóch części. Najpierw pisano dyktando o tematyce niepodległościowej. Następnie rozwiązywano zadania z trudnościami typowo ortograficznymi. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: 

W kategorii klas IV – VI:
I miejsce zdobyła Maria Tomasik, uczennica SP w Tarnowcu 
II miejsce zdobyła Otylia Gierlicka, uczennica SP w Czeluśnicy 
III miejsce zdobyła Zofia Nowak, uczennica SP w Gliniku Polskim

W kategorii klas VII – VIII oraz III gimnazjum:

I miejsce zdobył Michał Bożek, uczeń SP w Tarnowc
II miejsce zdobyła Aleksandra Osika, uczennica SP w Czeluśnicy
III miejsce zdobyła Gabriela Gozdecka, uczennica SP w Roztokach
oraz Gabriel Buczyński, uczeń SP w Tarnowcu

Zdobywcy I, II i III miejsca zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodami książkowymi. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

 

Dodatkowe informacje