X Konferencja Ekologiczna.

Foto     Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle po raz kolejny zorganizował Konferencję Ekologiczną, tym razem pn. ”Powietrze – rodzaje i skutki zanieczyszczeń oraz sposoby jego ochrony”. Konferencja ta składała się z dwóch części. Pierwsza, teoretyczna, obejmowała cztery wykłady: „Jakość powietrza w województwie podkarpackim i w Jaśle” – mgr Jolanta Nawrot; „Problem emisji substancji niebezpiecznych podczas spalania odpadów – dioksyny i furany” – dr inż. Anita Zapałowska, „Najczęstsze choroby alergiczne u dzieci i młodzieży” - lekarz Robert Snoch, „Rośliny „antysmogowe” pomagające w walce z zanieczyszczeniami powietrza” -  dr inż. arch. kraj. Marta Pisarek.

W części drugiej młodzież wraz z opiekunami mogła wziąć udział w warsztacie zorganizowanym w Mobilnym Laboratorium POLoNEs z Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie. To laboratorium jest jeżdżącą pracownią wyposażoną w sprzęt służący do prezentacji przyczyn niskiej emisji, sposobów jej ograniczenia i likwidowania. Całość spotkania została zakończona wizytą w Stacji Monitoringu Jakości Powietrza w Jaśle.

Uczniowie naszej szkoły zawsze chętnie poszerzają swoją wiedzę uczestnicząc w różnorodnych wydarzeniach edukacyjnych. W tym roku Katarzyna Tryniecka, Gabriela Wojnar i Angelika Zięba miały możliwość zaznajomienia się z problemem zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencjami dla zdrowia człowieka oraz metodami oczyszczania powietrza przez rośliny.

 op. Magdalena Mazur

 

Dodatkowe informacje