Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”.

Foto       W dniu 01.12.2017 r. odbyła się kolejna edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” dla uczniów klas II - III. Jego celem jest promowanie umiejętności stosowania zasad ortograficznych języka polskiego oraz doskonalenie poprawnej pisowni. Uczniowie musieli zmierzyć się z najeżonym pułapkami ortograficznym tekstem, ale poradzili sobie z nim doskonale.

Spośród startujących w tegorocznym  konkursie najlepszymi okazali się:

na poziomie klas drugich

 Emilia Rozpara (I miejsce), 
Jan Tomasik  (II miejsce),
Amelia Feresztyn (III miejsce);

na poziomie klas III

Zofia Nowak ( I miejsce),
Jagoda Dzik (II miejsce),
Nadia Pawłowska (III miejsce).

Warto podkreślić, że konkurs ten jest doskonałym sposobem, by zachęcić dzieci do dbałości o poprawność językową w codziennym życiu. Cieszy fakt, że nasi uczniowie aktywnie i przede wszystkim skutecznie włączają się w działania mające na celu ochronę języka polskiego przed niekorzystnymi zjawiskami, do których należy współczesny trend lekceważenia norm poprawnościowych w zakresie pisowni.
Serdecznie gratulujmy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do kolejnej, już trzynastej edycji Gminnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” w nowym roku szkolnym.

 

Dodatkowe informacje