„Nauczyciel jest kapitanem, co na okręcie dookoła świata, płynie wraz z nami przez szkolne lata”

Foto    „Wykształcenie to dobro,
     którego nikt
     nie jest w stanie
     nas pozbawić”.

Dnia 13 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Tarnowcu odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą przygotowali uczniowie, wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność.

Po wprowadzeniu sztandaru oraz odśpiewaniu hymnu, głos zabrała Pani Dyrektor mgr Urszula Boratyn, która złożyła serdeczne życzenia z okazji Dnia Nauczyciela.

Przedstawicielka Rady Rodziców dziękując za wychowanie i naukę dzieci, złożyła drobne upominki na ręce dyrekcji.

 Organizatorem części artystycznej byli uczniowie klasy Ia, VI, II gimnazjum oraz szkolne koło wokalne. Celem  imprezy było uczczenie nauczycieli w dniu ich święta oraz podziękowanie im za trud włożony w  edukację i wychowanie.

 Montaż słowno-muzyczny zawierał słowa uznania za serdeczność, cierpliwość, wyrozumiałość i przekazaną wiedzę. Były życzenia i podziękowania. Na twarzach zgromadzonych można było dostrzec wzruszenie i refleksję. 
Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej. To dzień, w którym uczniowie okazują swoją wdzięczność szczególnie tym, którym serdeczna troska o dobro wychowanków, głęboki humanitaryzm, życzliwy stosunek do świata i ludzi oraz wierność wybranej służbie społecznej towarzyszy przez całe życie.

 

Dodatkowe informacje