Projekt „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”

FotoNasza szkoła od kilku lat współpracuje ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki. W tym roku rozpoczynamy realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych rzeki Wisłoki z dopływami”. Zadanie to jest realizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa (z udziałem pracowników naukowych UJ) w ramach projektu „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000. Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu”. Głównym jej celem jest kształtowanie proekologicznych postaw wśród wybranych społeczności lokalnych Karpat w zakresie ochrony przyrody dolin rzecznych.

W dniach od 5 do 6 października dwóch uczniów wraz z opiekunem odbyli szkolenie w Krempnej. Tematyka zajęć w terenie i podczas wykładów dotyczyła m.in. dynamiki naturalnej rzeki, powodzi i suszy, elektrowni wodnych, renaturyzacji rzek, gatunków obcych i inwazyjnych, zagrożeń dla ekosystemu rzecznego, a także zadań i sposobu pracy ankietera oraz umiejętności komunikacji (fotorelacja poniżej).

W miesiącu październiku, dwóch uczniów klasy VII – Jakub Buczyński i Patryk Kuźniarowicz jako „domowi doradcy”, spotkają się osobiście z mieszkańcami gminy Tarnowiec, w celu przekazania informacji nt. projektu „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy o życzliwe przyjęcie naszych uczniów oraz o wyrozumiałość w rozmowie z młodzieżą.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje