II Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny.

Foto25 maja 2017r. w naszej szkole odbył się II Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny dla uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Głównym celem konkursu było rozpowszechnianie nauk przyrodniczych, jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Konkurs skierowany był do dzieci z najmłodszych klas, ponieważ to właśnie na tym etapie procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty. Formuła testu nastawiona była na uświadomienie dzieciom, że oprócz wiedzy teoretycznej, istotna jest również umiejętność logicznego myślenia oraz czytania ze zrozumieniem.

W konkursie wzięli udział - oprócz gospodarzy - reprezentanci szkół z Wrocanki, Czeluśnicy i Glinika Polskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się imponującą wiedzą i umiejętnościami. Jednak najwięcej punktów i miejsca na podium uzyskali:

W kategorii klas drugich;

I miejsce - Emilia Kwiek
II miejsce – Nadia Pawłowska
III miejsce – Mateusz Sanocki.

W tej kategorii wyróżnienie otrzymali: Tomasz Wiktorski i Lilianna Majka.

W kategorii klas III:

I miejsce – Maria Tomasik
II miejsce – Ksawery Forc
III miejsce – Aleksandra Kania.

Wyróżnienie otrzymała: Oliwia Szurek.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi.

Sponsorem konkursu była Gmina Tarnowiec, Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu oraz organizatorzy konkursu.

Szczególne podziękowania kierujemy również do właścicieli Piekarni i Cukierni ITV oraz Pani Haliny Kusz, którzy ufundowali dla uczestników konkursu i ich opiekunów słodki poczęstunek.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom gorąco dziękujemy i gratulujemy.

Organizatorzy konkursu:
mgr Marta Kapała
mgr Katarzyna Sanocka

 

Dodatkowe informacje