Reprezentacja szkoły na 40. Ogólnopolskim Turnieju BRD - Finał Powiatowy w Jaśle.

 FotoJak co roku reprezentacja ZSP w Tarnowcu uczestniczyła w 40. Ogólnopolskim Turnieju BRD - Finał Powiatowy w Jaśle.

10 maja 2017 r. na obiektach Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle spotkały się drużyny wyłonione w drodze wcześniejszych eliminacji zorganizowanych na poziomie poszczególnych gmin powiatu jasielskiego.

Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz krzewienie idei uczciwego współzawodnictwa .

W poszczególnych kategoriach tj. szkół podstawowych i gimnazjalnych udział wzięły wszystkie reprezentacje gminne.

Szkołę Podstawową w Tarnowcu reprezentowali

Ilona Leszczyńska
Zuzanna Leszczyńska
Gabriel Buczyński
Jakub Buczyński.

Patronat honorowy nad wydarzeniem w powiecie jasielskim objęli: senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dr Bogdan Rzońca, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle nadkomisarz Jacek Krzyżak, starosta jasielski Adam Pawluś, burmistrz Jasła Ryszard Pabian, wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz, dyrektor Zespołu Szkół SASR im. Prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy Ludomir Mastej, dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel – Kijowska oraz prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Stanisław Radzik.

Turniej składał się z czterech konkurencji wiedzy o przepisach regulujących prawidłowe uczestnictwo w ruchu drogowym oraz kształtowanie nawyków i zachowań w kierowaniu rowerem, a także z umiejętności niesienia pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków i nagłych zdarzeń losowych, jakie czyhają na pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

W uroczystym zakończeniu turnieju udział wzięli m.in., Adam Pawluś Starosta Jasielski, Ryszard Pabian Burmistrz Miasta Jasła, mł. insp. Mirosław Kawa Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, mł. asp. Ryszard Przewoźnik p.o. Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Jaśle, Aleksandra Zajdel – Kijowska Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr  3 w Jaśle, Wioletta Turek – Dyląg przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie oraz Magdalena Adam z Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje