Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej z okazji dnia patrona szkoły.

Logo SPTKONKURS DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z OKAZJI DNIA PATRONA SZKOŁY – TADEUSZA KOŚCIUSZKI.

W związku ze zbliżającym się dniem patrona Szkoły Podstawowej w Tarnowcu – Tadeusza Kościuszki ogłaszamy konkurs plastyczny, literacki  i konkurs wiedzy o patronie.

 

  KONKURS PLASTYCZNY
„TADEUSZ KOŚCIUSZKO OCZAMI DZIECKA”

Tematem prac plastycznych jest postać Tadeusza Kościuszki. Format i technika plastyczna – dowolne.

Termin składania prac – 12. 04. 2017 r. (środa) u p. Marii Kotulak i p. Anny Faber

                                                      KONKURS LITERACKI

                        „ TADEUSZ KOŚCIUSZKO NASZYM PATRONEM”

Konkurs na wiersz poświęcony patronowi szkoły. Termin składania prac – 12. 04. 2017 r. (środa) u p. Marii Kotulak i p. Anny Faber

  KONKURS –
TEST WIEDZY O ŻYCIU TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o życiu patrona Szkoły Podstawowej Tadeusza Kościuszki, przybliżenie jego postaci i wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym.

Konkurs w formie testu w kategoriach wiekowych
kl. I – III i IV – VI odbędzie się

dn. 26. 04. 2017 r. (środa) na lekcji 4.

Zgłoszenia – do dn. 12. 04. 2017 r. (środa)  przyjmują:
p. Anna Faber i p. Maria Kotulak
Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się 9 maja 2017 r. na uroczystym apelu. Na zwycięzców czekają nagrody – niespodzianki.

Strony internetowe do wykorzystania w konkursie:

http://dzieje.pl/postacie/tadeusz-kosciuszko-1746-1817  -   kl. I – III
http://www.kopieckosciuszki.pl/pl/tadeusz-kosciuszko  -  kl. I – III
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko – kl. IV – VI
http://www.edulandia.pl/edukacja/1,124766,6624432,Tadeusz_Kosciuszko.html – kl. IV - VI

Dodatkowe informacje