„Człowiek jest tyle wart, ile pomoże drugiemu …”

I pomocSposobem na szybsze i efektywniejsze udzielenie pierwszej pomocy jest edukowanie społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dlatego dnia 14 marca 2017 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty dla wszystkich uczniów.

Klasy I – IV uczestniczyły w szkoleniu poruszającym zagadnienia związane z pierwszą pomocą, wezwaniem pogotowia, omdlenia, krwawienia z nosa i opatrywanie ran.

Klasy V – VI SP i I – III G zostały zapoznane z zasadami zdrowego stylu życia i pokazu pierwszej pomocy.

Fachowych informacji i wskazówek udzielili pracownicy Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego w Jaśle, którym bardzo serdecznie dziękujemy.


Dodatkowe informacje