Szkoła w liczbach.

W oFotobecnym roku szkolnym dwóch uczniów naszego gimnazjum – Kacper Ginalski i Kamil Mędrek otrzymali stypendium w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Jednym z warunków otrzymania stypendium było opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju przez nauczyciela prowadzącego.

W ramach realizacji IPR uczniowie podejmują wiele działań. Jednym z nich było opracowanie wyników klasyikacji śródrocznej zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum. Efekty ich pracy przedstawione są na prezentacji dostępnej w szkole.

Poniżej prezentujemy fragment pracy uczniów.

J. Walczak

Średnie ogólne klas IV – VI

Foto 

Foto

Z religii I miejsce uzyskała klasa IV, II miejsce – klasa Va, III miejsce klasa Vb.

Foto

Z języka polskiego również klasa IV zajęła I miejsce, II miejsce należy do klasy VI, III miejsce do klasy Va.

 Foto

            Również w dziedzinie historii i wiedzy o społeczeństwie I miejsce zajęła klasa IV, II miejsce – klasa Va, III miejsce – klasa Vb.

 Foto

            W języku angielskim najlepiej mówi klasa IV, II miejsce zajęła klasa Va, III miejsce – klasa VI.

Foto 

            Z matematyki I miejsce należy niezmiennie do klasy IV, II miejsce – do klasy Va, III miejsce – do klasy VI.

 Foto

            Klasa IV nie dała wyprzedzić się również w dziedzinie przyrodniczej zajmując kolejne I miejsce. II miejsce z przyrody zajęła klasa Va, III miejsce – klasa VI.

 Foto

            Z muzyki I miejsce należy do klasy IV, II miejsce do klasy Vb, III miejsce do klasy Va.

Foto 

            W dziedzinie plastyki I miejsce zajęła klasa IV, II miejsce – klasa Vb, III miejsce – klasa Va.

Foto 

            I miejsce na zajęciach technicznych zdobyła klasa Va, II miejsce – klasa IV, III miejsce – klasa IV.

 Foto

            Na zajęciach komputerowych najlepiej spisali się uczniowie z klasy IV. II miejsce zajęli uczniowie z klasy Va, III miejsce – z klasy VI.

Foto 

            Na wychowaniu fizycznym I miejsce zajęli uczniowie z klasy VI, II miejsce – uczniowie z klasy Va, III miejsce – uczniowie z klasy IV.

 

Średnie ogólne klasy I – III gimnazjum.

Foto 

Foto

            Z religii I miejsce zajęła klasa IIIb, II miejsce – klasa I, III miejsce – klasa II.

Foto 

            Na języku polskim najlepiej radzili sobie uczniowie z klasy I, II miejsce zajęli uczniowie z klasy IIIa, III miejsce – uczniowie z klasy II.

Foto 

            W dziedzinie historii I miejsce należy do klasy I, II miejsce – do klasy II, III miejsce – do klasy IIIa.

Foto 

            W zakresie wiedzy o społeczeństwie I miejsce zajęła klasa III a, II miejsce – klasa IIIb, III miejsce – klasa II.

Foto 

            Na języku angielskim najlepiej radzili sobie uczniowie z klasy I. II miejsce zajęli uczniowie z klasy II, III miejsce – z klasy IIIa.

Foto 

            Również na języku niemieckim I miejsce uzyskała klasa I, II miejsce – klasa II, III miejsce – klasa IIIa.

 Foto

            I miejsce z matematyki zdobyła klasa I, II miejsce – klasa II, III miejsce – klasa IIIa.

Foto 

            I miejsce na podium w dziedzinie fizyki i astronomii zdobyła klasa I, II miejsce – klasa II, III miejsce – klasa IIIa.

Foto 

            Na chemii najlepiej radzili sobie uczniowie z klasy I. II miejsce zajęli uczniowie z klasy II, III miejsce – z klasy IIIb.

 Foto

            Na biologii I miejsce zdobyli uczniowie z klasy II, II miejsce ex aequo – uczniowie z klas I i IIIb, II miejsce – z klasy IIIa.

Foto 

            W dziedzinie geografii I miejsce trafiło do klasy I, II miejsce do klasy II, a III miejsce ex aequo zajęły obie klasy III.

 Foto

            Zajęcia artystyczne mają uczniowie z klas drugich i trzecich gimnazjum. I miejsce zdobyli uczniowie klasy IIIa, II miejsce – uczniowie z klasy IIIb, III miejsce – uczniowie z klasy II.

 Foto

            Muzyka natomiast jest przedmiotem, który pojawia się w klasie trzeciej. I miejsce należy do klasy IIIb, II miejsce – do klasy IIIa.

 Foto

            Zajęcia techniczne to przedmiot w klasach pierwszej i drugiej gimnazjum. I miejsce zdobyła klasa I, II miejsce – klasa II.

Foto 

            Z informatyką najlepiej radzili sobie uczniowie z klasy II. II miejsce zdobyli uczniowie z klasy IIIb, III miejsce – z klasy IIIa.

 Foto

            Najlepszymi sportowcami okazali się uczniowie z klasy I. II miejsce zajęła klasa II, III miejsce – klasa IIIb.

 Foto

            Edukacja dla bezpieczeństwa pojawia się w klasie III gimnazjum. I miejsce zajęła w tej dziedzinie klasa IIIb, II miejsce – klasa IIIa.

 

Wszystkim klasom serdecznie gratulujemy sukcesów. Należy zauważyć, że różnice w osiągniętych średnich są bardzo niewielkie. Zachęcamy do dalszej, owocnej pracy.

Dane statystyczne opracowali:

Kacper Ginalski – kl. I gimnazjum

Kamil Mędrek – kl. II gimnazjum

Dodatkowe informacje