Wyniki XXVI Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka Plus.

Logo OxfordTuż przed feriami zimowymi uczniowie zostali poinformowani o wynikach z OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA PLUS.

Jak co roku i teraz w 26 edycji wzięli udział uczniowie klas III - VI oraz I - II gimnazjum.

Konkurs matematyczny ma kilka kategorii, w zależności od klasy, w której uczy się uczestnik:
– kategoria Podstawowa 3
– kategoria Podstawowa 4
– kategoria Podstawowa 5
– kategoria Podstawowa 6
– kategoria Gimnazjum 1
– kategoria Gimnazjum 2
– kategoria Gimnazjum 3

Uczniowie przez 45 minut zmagali się z 25 zadaniami. Za każdą poprawną odpowiedź można było otrzymać 4 punkty. Za bezbłędnie rozwiązanie całego testu  – 100 punktów.

Laureatami XXVI Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka Plus zostali:

Gimnazjum

            Klasa I
Kacper Ginalski - laureat V stopnia

            Klasa II
Kamil Mędrek - laureat IV stopnia

Szkoła Podstawowa

            Klasa IIIa
Damian Kiszka - laureat V stopnia
Elżbieta Chudy - laureat II stopnia
Ksawery Forc - laureat I stopnia
Cyprian Stój - laureat I stopnia z wyróżnieniem

            Klasa IIIb
Mikołaj Dadej - laureat IV stopnia
Maria Tomasik - laureat III stopnia

            Klasa Va
Mikołaj Drzał - laureat IV stopnia
Gabriel Buczyński - laureat I stopnia dla klasy V
Gabriel Buczyński - laureat IV stopnia dla klasy VI

            Klasa Vb
Piotr Potyrała -  laureat IV stopnia

            Klasa VI
Wiktoria Wachel - laureat IV stopnia

Konkursy stanowią jedną z form rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Przyczyniają się również do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin.

Gratuluję wszystkim uczestnikom. Życzę dalszych sukcesów i wytrwałości w nauce. Zapraszam do udziału na wiosnę w kolejnej edycji konkursu.

Opiekun konkursu mgr Katarzyna Forc

Dodatkowe informacje