I Zimowy Otwarty Turniej Szachowy

Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu
zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na
I Zimowy Otwarty Turniej Szachowy.

Turniej odbędzie się w dniu 29 stycznia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury.

Plakat

Regulamin turnieju.

Dodatkowe informacje