V Edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego.

Foto  9 grudnia 2016 r. o godzinie 9:00 odbył się Gminny Konkurs Ortograiczny „Gżegżółka”. Do konkursu przystąpiło 10 uczniów z klas II i III Szkół Podstawowych z Gminy Tarnowiec – N.S.P. w Czeluśnicy, N.S.P w Roztokach, N.S.P we Wrocance i S.P. w Tarnowcu. Uczniowie pisali test, w którym musieli się wykazać nie tylko ortografią, ale także umiejętnością rozumienia tekstu, rozwiązywaniem rebusów, zagadek oraz znajomością przysłów.

Komisja w składzie:
1. mgr Barbara Stec – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
2. mgr Mariusz Nazgowicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz sprawdziła i oceniła prace uczestników konkursu i ogłosiła wyniki:

  • KLASY II

miejsce I Konrad Grasela – N.S.P. Czeluśnica
miejsce IIPatrycja Tokarz – S.P. Tarnowiec
miejsce IIIKlaudia Grzebień –  S.P. Tarnowiec

  •  KLASY III

miejsce I Maria Tomasik – S.P. Tarnowiec
miejsce IIMilena Wilgucka – N.S.P. Roztoki
miejsce IIIOliwia Szurek  – N.S.P. Wrocanka

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, które wręczyły: dyrektor Zespołu Szkół Publicznych p. Urszula Boratyn i Barbara Stec - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w ZSP w Tarnowcu.

Nagrody ufundowali:

  • Gmina Tarnowiec
  • Barbara Stec i Mariusz Nazgowicz – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w ZSP w Tarnowcu.

Konkurs zorganizowali i przeprowadzili mgr Barbara Stec i mgr Mariusz Nazgowicz – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w ZSP w Tarnowcu.
Dyplomy zaprojektował mgr Stanisław Cichoń – nauczyciel informatyki w ZSP w Tarnowcu. 

 

Dodatkowe informacje