Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

Foto      1 września uczniowie Szkoły Podstawowej rozpoczęli nowy rok szkolny. O godzinie 9:00 sala gimnastyczna pękała w szwach i rozbrzmiewała głosami radości uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Pierwsze spotkania po wakacjach, spojrzenia, uśmiechy i szkolna atmosfera udzieliła się wszystkim. Tym bardziej, że było to naprawdę pierwsze spotkanie po dwóch latach pandemii. Poczucie przynależności do grupy, udział w szkolnym ceremoniale i obecność całej szkolnej społeczności – stały się priorytetem, od którego rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. 

           Pani dyrektor Urszula Boratyn – witając uczniów, nauczycieli i rodziców  - podkreśliła, że „W życiu nie warto iść na skróty. Najbardziej cenimy to, co kosztowało nas najwięcej wysiłku”. Dlatego zapewniła uczniów, szczególnie pierwszaków i ich rodziców, że wysiłki podejmowane przez grono pedagogiczne służą jednemu celowi - stworzeniu dogodnych warunków do nauki oraz zapewnieniu wysokiego poziomu kształcenia, czego dowodem są liczne sukcesy w konkursach, zawodach, turniejach i najwyższe lokaty w egzaminach zewnętrznych. Pani dyrektor zapewniła też rodziców, że współpraca z nimi i ich zaangażowanie w życie szkoły  - owocują corocznie troską o ucznia i jego rozwój.

Uczniowie klas pierwszych zostali objęci opieką doświadczonych nauczycieli – klasę IA prowadzić będzie pani mgr Barbara Stec, a klasę IB pan mgr Mariusz Nazgowicz.

Uczniowie klas czwartych także poznali swoich nowych wychowawców- klasa IVA – panią mgr Magdalenę Mazur, a klasa IVB  panią mgr Annę Faber.

Na koniec pani dyrektor życzyła wszystkim wytrwałości w dążeniu do celu i wiary w siebie. Pozostawiła uczniów, nauczycieli i rodziców z przesłaniem, że „Sukces, to nie tylko to, co widać na pierwszy rzut oka”.

Dodatkowe informacje