„Nauka to podróż, która trwa przez całe życie”.

Foto     24 czerwca odjechał kolejny pociąg, do którego wsiedli wszyscy uczniowie kończący rok szkolny. Po dwóch latach pandemii szkolna sala gimnastyczna rozbrzmiewała okrzykami radości, szczęścia, że to już, że wakacje tuż tuż…..

Wśród uczniów byli też absolwenci klasy VIIIA i VIIIB.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbyło się zgodnie z ceremoniałem szkolnym. Wzięli w nim udział zgromadzeni goście, wśród nich Pan Wójt Gminy Tarnowiec – Wiktor Barański, Pani dyrektor Urszula Boratyn, Pani vice dyrektor Maria Kotulak, rodzice, nauczyciele i cała społeczność szkolna.

W krótkich słowach Pani dyrektor U. Boratyn podkreśliła, że był to rok trudny dla wszystkich, ale satysfakcjonujący i pokazał nam, że nawet w obliczu pandemii radziliśmy sobie świetnie. Gratulowała wyników, świadectw z wyróżnieniem oraz życzyła absolwentom, aby we wrześniu rozpoczęli naukę w wybranych przez siebie szkołach.

Pan Wójt W. Barański wspomniał, że jest absolwentem tej szkoły i jest dumny, że może dziś stać wśród nas jako włodarz gminy, która ma tak zdolnych uczniów, mądrych nauczycieli i odpowiedzialnych dyrektorów.

Uczniowie klas siódmych żegnali starszych kolegów i życzyli im wielu sukcesów w nowych szkołach.

Absolwenci wspominali osiem lat nauki jako czas wspólnych wyjazdów, wycieczek, zabaw, zdobywania nowych przyjaźni i relacji koleżeńskich. Nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli, którzy mobilizowali do pracy, doceniali i podnosili poprzeczki. Uczniowie dziękowali  sobie wzajemnie za uśmiech na korytarzu, za towarzystwo w ławce. Zapewniali, że miejsce, z którego dziś wychodzą, będą wspominać ze względu na fundamenty, jakie tutaj zdobyli.

Po uroczystości wszyscy udali się do swoich klas, aby odebrać zasłużone świadectwa.

 

Dodatkowe informacje