Stefek, Stefen – droga do świętości… Konkursy o Prymasie Tysiąclecia…

Foto  Rok 2021 to rok poświęcony -uchwałą Sejmu i Senatu RP - Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. To rok, w którym 12 września Prymas Tysiąclecia został zaliczony w poczet Błogosławionych Kościoła katolickiego. Prymas Polski Stefan Wyszyński to niekwestionowany autorytet – również w naszych czasach- w dążeniu do wszechstronnego rozwoju, pokonywania trudności, czy też wypracowania silnego charakteru. Warto kształtować postawy i promować wartości, którym był wierny Prymas Tysiąclecia.

Chętni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 2 konkursach, w których pochylali się nad postacią Bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego tj. w:

  • Gminnym konkursie Błogosławiony Stefan Wyszyński- Prymas Tysiąclecia. „Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskędla uczniów klasV-VIII SP, zorganizowanym  przez NZSP w Umieszczu.
  • Wojewódzkim konkursie plastycznym Stefek, Stefan- droga do świętości, zorganizowanym przez SP w Tuszymie i Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalnym „Rędziny”.

W Gminnym konkursie w kategorii klas V-VI  I miejsce zajął Dawid Sanocki, a III miejsce zdobył Krzysztof Szajnicki, uczniowie klasy 5b.

W konkursie plastycznym wzięli udział: Amelia Dedo, Emilia Rozpara i  Miłosz Dadej, który otrzymał  Wyróżnienie.

Wszystkim Uczniom GRATULUJEMY!!!

 

Dodatkowe informacje