Dzieci i młodzież z Tarnowca pamiętają o pierwszym nauczycielu. Akcja “Szkoła pamięta”.

FotoPrzed Wszystkimi Świętymi dzieci z klasy Va ze Szkoły Podstawowej w Tarnowcu, pod opieką swojego wychowawcy, odwiedziły cmentarz parafialny, gdzie znajduje się grób pierwszego nauczyciela, twórcy szkoły w naszej miejscowości – Józefa Kamińskiego. Mogiła została oczyszczona i uporządkowana oraz ozdobiona kwiatami i zniczami. Stało się to okazją do zapoznania dzieci z historią szkolnictwa w Tarnowcu. 

W roku 1855, komisja powiatowa zadecydowała, że szkoła w Tarnowcu otrzyma jeden etat nauczycielski. Placówka ta miała objąć wsie: Tarnowiec, Brzezówkę, Potakówkę, Wrocankę, Umieszcz, Dobrucową, Gliniczek, Gąsówkę, czyli wsie wchodzące w skład parafii tarnowieckiej. Potrzeba jeszcze było zgody gminy na pokrycie kosztów szkoły i nauczyciela i dopiero 10 lutego 1862r. złożono taką deklarację. Później rozpisano konkurs na nauczyciela i wygrał go Józef Kamiński, rodem z Barcic, nauczyciel w Dobrzechowie, a potem w Gogołowie. Wychowywał swych uczniów w duchu patriotycznym. Organizował przedstawienia i obchody, zwłaszcza kościuszkowskie. W 1871 r. stworzył biblioteczkę szkolną, liczącą wtedy ponad 100 książek. Nie raz pisał do „Włościanina i Zagrody”, zamieszczał tam różnorakiego rodzaju artykuły dotyczące Tarnowca i jego mieszkańców. Jego dziełem jest także kopiec usypany na 500-setną rocznicę bitwy pod Grunwaldem, został także wystawiony pomnik Adama Mickiewicza. Józef Kamiński mógł być dumny z wyników swej pracy, gdy w roku 1898 otworzono nową, piękną murowaną szkołę. Można powiedzieć bez przesady, że w latach 1890 – 1900 Tarnowiec z najbliższą okolicą mógł uchodzić za wzór polskiej wsi.

Kolejnym miejscem na szlaku historycznych wędrówek był cmentarz wojskowy, na którym spoczywają żołnierze z I wojny światowej. Tam dzieci wygrabiły liście i przyozdobiły groby kwiatami.

Takie akcje przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania uczniów lokalną historią
 i pomagają w wychowaniu młodzieży w duchu miłości Ojczyzny i narodowej dumy.

 

Dodatkowe informacje