„Myślę, więc nie śmiecę”.

Foto          W tym roku odbyła się 28. Akcja Sprzątania świata – Polska 2021, w której i my jako szkoła wzięliśmy czynny udział. Nasi uczniowie aktywnie przygotowywali się do tego wydarzenia. Dwie uczennice klasy VIIIb wykonały dla naszych najmłodszych uczniów interaktywną grę, w której dzieci miały za zadanie posegregować odpady. Zajęcia w klasach miały formę warsztatową. Natomiast uczniowie klas VII przygotowali okolicznościową gazetkę i wyruszyli w teren. 

„Na Sprzątaniu świata zadziwiła mnie ilość śmieci wyrzucana wszędzie …”– jest to fragment wypowiedzi uczennicy klasy VII, po przeprowadzonej akcji.

Miejmy nadzieję, że młode pokolenia będą pamiętać by nie śmiecić oraz poprawnie segregować odpady, a dla nas ludzi dorosłych będzie to kolejna lekcja dbałości o porządek na naszych ulicach, w parkach i miejscach, w których często przebywamy.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji naszej wspólnej misji.

Dodatkowe informacje