Narodowe Czytanie.

Narodowe Czytanie odbyło się w naszej szkole 7 września. „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej była w tym roku lekturą jubileuszową w dziesiątej już odsłonie Narodowego Czytania - pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2021

 Gabriela Zapolska napisała Moralność pani Dulskiej jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później wystawiono ją w Warszawie, a następnie we Lwowie, gdzie autorka osobiście czuwała nad przygotowaniami i brała udział w próbach. Wszystkie te inscenizacje przyjęto z wielkim aplauzem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazywane w wielu miastach przedstawienia teatrów objazdowych, m.in. realizacje Teatru Gabrieli Zapolskiej, podróżującego po całej Galicji. Moralność pani Dulskiej weszła do żelaznego repertuaru polskich teatrów, wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Odnosiła też sukcesy za granicą. Na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy obraz z 1930 roku.

 Szkolna akcja  - to wspólne dzieło szkolnej biblioteki i nauczycieli języka polskiego. Uczniów, w tematykę lektury, wprowadziła pani Edyta Koszyk, która przygotowała tematyczną dekorację oraz przybiła w zeszytach do języka polskiego okazjonalną pieczątkę, upamiętniającą to ważne wydarzenie. Uczniowie klasy VI -VIII wysłuchali treść listu prezydenta RP – pana Andrzeja Dudy, a następnie obejrzeli przygotowaną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie -  audycję czytania „Moralności pani Dulskiej”.

Dodatkowe informacje