Informacja dla rodziców i uczniów.

Uprzejmie informujemy, że od 13 września 2021 r. (poniedziałek) będą wydawane posiłki.

Płatność za obiady wnosi się z góry za cały miesiąc. Wpłatę należy dokonać w sekretariacie szkoły.

W przypadku nieobecności dziecka na obiadach należy zgłosić dzień wcześniej lub w ten sam dzień do godziny 8:30 do sekretariatu szkoły dzwoniąc na nr 13 42 555 63. Odpis będzie doliczony w następnym miesiącu lub oddany w kwocie pieniężnej.

Obiady wydawane są na długiej przerwie (godz. 10:25-10:45):

- kl. I-III w salach lekcyjnych

-kl. IV-VIII duża świetlica

Cena jednego posiłku wynosi 6 zł

 

Dodatkowe informacje