Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września o godz. 9:00. Z uwagi na wyjątkową sytuację pandemii rodzice nie wchodzą do budynku szkoły wraz z dziećmi.
Wyjątek – rodzice uczniów klasy I – jeden rodzic do jednego dziecka/dzieci.

Uczniowie spotkają się z wychowawcami w następujących klasach:

klasa I – sala gimnastyczna
klasa II – sala nr 13 (hala gimnastyczna)
klasa IIIa – sala nr 15 (hala gimnastyczna)
klasa IIIb – sala nr 12 (hala gimnastyczna)
klasa IVa – sala nr 9
klasa IVb – sala nr 4
klasa Va – sala nr 5
klasa Vb – sala nr 1
klasa VI – sala nr 2
klasa VIIa – sala nr 3
klasa VIIb – sala nr 8
klasa VIIIa – sala nr 7
klasa VIIIb – sala nr 6

Obowiązujące wejścia uczniów do szkoły:

klasa 1 i 2 – wejście od strony sali gimnastycznej
klasa 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 7a – wejście od strony przewiązki
klasa 6, 7b, 8a, 8b -wejście od strony parkingu 

Przywóz i odwóz uczniów
w dniu 01.09.2021 r. (środa)

       Przywozy : 

1)   8.00  –  Tarnowiec ( Kwiatkowiska), Gąsówka, Czeluśnica,  Roztoki, Sądkowa, Dobrucowa
2)   8.25  – Brzezówka
3)   8.40  – Potakówka, Wrocanka, Umieszcz,
4)   8.45 – Wrocanka – Nowa Wieś,

Odwozy:

1) 9.30 –Wrocanka- Nowa Wieś, Umieszcz
1) 9.30 - Brzezówka
2) 9.45 – Dobrucowa, Sądkowa, Roztoki, Gliniczek, Czeluśnica, Tarnowiec (Kwiatkowiska), Gąsówka
3) 10.10 – Potakówka, Wrocanka

 

Dodatkowe informacje